web analytics

Vízinövények magyar és latin nevük szerint

A B C D E F H I K L M N Ny P R S Sz T U V

Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba)

Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba)

A tündérrózsafélék úszó levelű, aljzaton gyökerező hínárnövények. Tojásdad, 15-30 cm széles fényes zöld bőrnemű leveleikről a víz könnyen lepereg. A vízfenéken vízszintesen kúszó gyöktörzsről hosszú levélnyelek erednek. A virágkocsányok belsejében szellőzőjáratok biztosítják a víz alá merült szervek levegővel való ellátását. További alkalmazkodásra vall, hogy a gázcserenyílások a szokásostól eltérően a levelek színén találhatók. Álló vagy igen lassú folyású vizeinkben él a fehér tündérrózsa, amely csak nappal 3-5 napig nyitja ki hófehér virágait. Ez a legelterjedtebb tündérrózsa faj

Mocsári nőszirom (Iris pseudacorus)

Mocsári nőszirom (Iris pseudacorus)

A vízpartok és mocsarak egyik leggyakoribb, feltűnő sárga virágú növénye. Évelő növény, mely vastag gyöktörzzsel rendelkezik. Levelei két sorba rendezettek, hosszú kard alakúak, hegye keskenyedik. Vízből kiálló 50-100cm magas hengeres szárán ülnek nagy sárga virágai. 3 külső nagyobb hátrahajló szirmai, 3 belső keskeny mereven álló szirmokkal párosulnak. Május-júniusban virágzik. Egyik neve a sárga nőszirom.

Nagy tüskés hínár (Najas marina)

Nagy tüskés hínár (Najas marina)

Ez a rendkívül elterjedt faj, a 3 m-nél nem mélyebb állóvizek növénye. A víz alá merülve az aljzatban gyökeredzik. Elágazó szára 40-45cm-es, melyen egyenletesen elosztott átellenes állású levelei 4cm hosszúak és keskenyek, fogazott szélűek, enyhén szúrósak. Találkozhatunk vele sokféle vizekben, édes és sósban egyaránt, gyakori növény a tengerek parti részében is.

Sárga vízitök (Nuphar lutea)

Sárga vízitök (Nuphar lutea)

Az alföldi holtágak, tavak vizeiben tenyésző tündérrózsafaja hazánknak, mely szintén hínárnövény. A víz felszínén úszó levelei hosszabbak, inkább elliptikusak. A vízből kiemelkedő sárga színű virágok 4-5 centiméter szélesek. Miután a rovarok megporozták, gömb alakú termések képződnek, amelyekben a magvak úszva terjednek.

Sulyom (Trapa natans)

Sulyom (Trapa natans)

Egyéves vízinövény, mely kezdetben az iszapban gyökerezik, ezután úszó hínárrá válik. Rombusz alakú, fogazott szélű, úszó levelei levélrózsában állnak. Levélszerű lebegő és hosszú rögzítőgyökerei vannak. Fehér, 4 tagú virágai a levelek hónaljában egyedül találhatóak. 2-4 szarvú termése egykor kedvelt csemege és fontos néptáplálék volt. Szedését szigorúan szabályozták. A halászok sulyomadót is fizettek. A csónak végéből lompos juhfarokkal halászták. Főzve vagy sütve fogyasztották magas keményítőtartalmú termését, de kenyér és puliszka is készült belőle. Holtágaink vizét gyakran kilométer hosszan borítja összefüggő szőnyege.